top of page

FRA JORD TIL BORD

01/ Setting

Gode vekstvilkår gir optimal avling

Potetdyrking er et avansert fagområde som betinger erfaring og kunnskap. Poteten må gis de beste vestvilkår for å gi optimal avling. En god start på vekstsesongen betinger settepotet av god kvalitet og at hver enkelt potetsort settes på rett og egna jordsmonn.

02/ Vekstsesong

Tilsyn og jevn tilgang av vann og næringstoffer 

God avling betinger optimale vekstvillkår, og krever jevn og balansert tilførsel av vann og næringsstoffer. Poteten krever tilsyn hele vekstperioden.

03/ Opptak

Skånsom behandling gir god kvalitet

En skånsom behandling ved opptak er viktig for å bevare god kvalitet, og Sunndalspotet AS har avansert utstyr for å oppnå dette. Tidlipoteten må komme raskt frem til forbrukeren, og går derfor direkte inn i pakkeriet og sendes til butikken samme dag

04/ Lagring

Klimaregulert lagring

Etter 20. august er sesongen for tidligpotet over, og andre sorter kommer på markedet. Potetsortene har ulik modningstid, og kommer på markedet etterhvert som de er klare for opptak og salg. Overskytende potetmengder går til en klimaregulert lagerhall ved Sunndalspotet AS eller hos den enkelte produsent.

05/ Vasking, polering, sortering og pakking

Klargjøring av poteter for salg

I takt med salget hentes poteten fra lageret og inn til produksjonslnjen, hvor den vases, poleres og sorteres optisk etter størrelse, før de pakkes. Før pakking utføres en siste manuell kvalitetssjekk.

05/ Distribusjon og salg

Kvalitet i alle ledd

Etter at potetene er pakket, blir de hentet av de ulike matvarekjedene og fraktet ut til butikkene. Her må de fortrinnsvis ikke ligge for lenge for å bevare sin kvalitet.

Foto: Elin H. Heggset

bottom of page