390 tonn med settepotet på vei!

Rett før jul bestilte Sunndalspotet AS 390 tonn med settepotetene, som utover våren vil gå ut til våre produsenter for å legge grunnlaget for årets potetproduksjon! Vi jobber for god kvalitet i alle ledd, og tror derfor på at man ved å kjøpe sertifiserte settepoteter legger de beste forutsetninger for at våre kunder vil oppleve at man ved å velge produkter fra Sunndalspotet AS, vil ha poteter av den beste kvalitet på middagsbordet!Hva en settepotet er, og hvilke krav som stilles til både potet og produsent er beskrevet i ‘Forskrift om settepoteter’ (FOR-1996-07-02-1447). Settepotetene dyrkes hos settepotetdyrkere, med både høy faglig kompetanse og med et jordsmonn som er godt egna for den spesifikke potettypen. Kravene til settepotetene er mange, og man se på forekomsten av sykdommer og andre skadegjørere som virus-, sopp og bakteriesykdommer. Dette legges grunnlaget for at det er gitt krav til maksimum forekomst av råter, mekaniske skader, missform, skurv og indre defeker som rustflekker, i en vektprosent av settepotetpartiet.

39 visninger0 kommentarer