top of page

FORSKNINGSPROSJEKT

MERMOLD:

Målet med MERMOLD-prosjektet er å undersøke om tilførsel av organisk materiale i kombinasjon med fangvekster kan øke moldinnholdet i jord som brukes til intensiv potetdyrking. Prosjekteier er Sunndalspotet, som også har ett forsøksfelt plassert i Sunndal.

CHARCOAT:

I CHARCOAT-prosjektet undersøker vi om et lag av biokull på overflaten kan beskytte poteter og gulrot mot lagerproblematikk. Biokull, med sitt høye karboninnhold, har også fått mye fokus som jordforbedringsmiddel.

POTETGIV:

I prosjektet «Potetgiv» sammenliknes fire sorter av tidlige poteter: Hassel, Solist (hvite), Juno og Rutt (røde), ved tidlig og sein settetid og med og uten lysgroing. Feltene er gjødslet likt, og plassert på to gårder i Trøndelag og en i Sunndal på Nordmøre.

  • YouTube Social Ikon
bottom of page