top of page

OM OSS

Vi ønsker å fremme lokalprodusert og kortreist mat i Norge, sikre høy matvarekvalitet og promotere økt kompetanse og utdannelse innen landbruks- og matfag.

01/ Lokalisering

Sunndalen i Møre og Romsdal

Sunndalspotet AS er et lokalforankre pakkeri som ligger i vakre omgivelser i Sunndalen i Møre og Romsdal. Som Produsenteid berift legger vi vekt på lokale verdier, kvalitet og faglig dyktighet, noe vi har arbeidet for siden etableringen i 1996.

02/ Hva gjør vi? 

Fra jord til bord

Sunndalspotet AS vasker, polerer, kontrollerer og pakker poteter til grossister og matvarekjeder hovedsakelig i Midt-Norge. Vår visjon er å være den foretrukne leverandøren av potet i regionen.

Sunndalspotet AS leverer hovedsaklig poteter til BAMA, BaRe og Coop. Oversikt over de ulike potetsortene vi leverer finner du her.

03/ FOU

Gull skapes ikke av gråstein

Sunndalspotet mener at man for å få kvalitet på bordet, også må jobbe med kvaliteten i jorda. Derfor er vi aktivt involvert som næringsaktør i forskning rundt potet, som for eksempel prosjektene Potetgiv og Mermold.

04/ Fokus på kvalitet

Effektiv produksjon og høy kvalitet

Vi har dyktige produsenter, med stor faglig kapasitet. Dette kombinert med det gode klimaet og jordforholdene i området, sikrer en effektiv produksjon og høy kvalitet på våre produkter.

05/ Kompetanse

Kompetanser gir bedre kvalitet

Sunndalspotet AS har fokus på å forbedre kompetansen i næringa, slik at vi kan nå målet om å øke andelen av norsk produsert potet på markedet.

Vi ønsker å rekruttere nye krefter til bransjen, og ønsker å oppmuntre  flere til å ta høyere utdanning innen landbruk slik at vi videreføre en viktig del av den norske primærnæringa ved å være konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, både på produksjon, smak og viten

Våre ansatte er flinke og dedikerte, og kan levere en kombinasjon av teknisk kunnskap og praktisk erfaring som løfter bransjen!

06/ Høyteknologisk produksjon

Optisk sorterer

I det moderne pakkeriet vårt på Grøa mottar vi poteter fra til sammen 30 leverandører, og pakker rundt 4500 tonn poteter i året. Potetene vaskes, før kvaliteten kontrolleres og potetene blir sortert etter kvalitet og størrelse ved hjelp av en optisk sorterer. Denne tar 40 bilder av hver potet og øker sorteringspresisjonen. Potetene blir så pakket og distribuert til grossist.

bottom of page